Win dit boek! Het wordt verloot onder de lezers van onze nieuwsbrief op 5 maart
(Gewonnen door Inge Avonds uit Turnhout)

Mannen hebben vaak een krampende of drukkende pijn op de borst, vrouwen krijgen klachten als vermoeidheid, kortademigheid en rugpijn. Lange tijd werden deze klachten niet direct gekoppeld aan hartklachten.
Wittekoek gaat in Het vrouwenhart in op het ontstaan van deze zenderparadox en legt het ontstaan van deze symptomen bij vrouwen uit. In 80% van de gevallen kunnen hartklachten voorkomen worden door verandering in leefstijl. Naast een populair-wetenschappelijke uitleg over het hart en hartklachten geeft zij eveneens goede tips en ideeën om beter voor je hart te zorgen.

Janneke Wittekoek voltooide haar specialisatie tot cardioloog in 2008 en begon vervolgens een carrière als ondernemer in de zorg. In 2013 opende ze de HeartLife Klinieken in Utrecht, een expertisecentrum voor hart en gezondheid, gespecialiseerd in zowel behandeling als preventie van hart- en vaatziekten, met daarbij speciale aandacht voor de vrouwen.

Het vrouwenhart
door Dr. Janneke Wittekoek, cardioloog
Uitgeverij Lucht BV, Hilversum